За такою чудовою назвою написала чудову книжечку для учнів 1-4 класів О. В. Коваленко. І хоча цю працю захищає Закон про авторське право, наважуся привести окремі пояснення з…

Лише той не помиляється, хто не забуває м’який знак в словах писати, що на -ться кінчаються. Наприклад: грається, хвилюється Вправа 52. Напиши загадки, спробуй відгадати. Вранці прокидається, лапками…

Слова У, В, ПО, ДО, НА, З, ДЛЯ, НАД називаються прийменниками. Прийменники завжди пишуться окремо від інших слів: у школі, в Україні, по дорозі, на столі Вправа 62….

Слова і, Й, ТА, А, АЛЕ називаються сполучниками. Сполучник каже: скромну роль я маю, але слова я в мові сполучаю. 1. Сполучники, як і прийменники, завжди пишуться окремо…

1. Е пиши у суфіксах -ЕЧК, -ЕНЬК у пестливих словах, тобто у тих, які звучать лагідно, ніжно: сонечко, річечка, доленька, вишенька Запам’ятай: вуличка, паличка, горличка – пишуться з…

Члени однорідні – як братики рідні: до однієї частини мови належать, на одне питання відповідають. 1. Між однорідними членами речення ставляться коми, якщо вони не з’єднані сполучниками. Наприклад:…