Диктант № 101

Найвищі цінності

Залежно  від  потреб  людини  її  ціннісні  орієнтації  можуть  змінюватися. але  є цінності, що  їх можна назвати невмирущими,  або  вічними, оскільки вони визначалися  такими в усі часи.

Якщо переглянути, наприклад, поеми Гомера, можна пересвідчитися, що й у далекому минулому цінувалися мудрість, гостинність, доброта та  багато  інших  людських  якостей,  які  не менш  цінуються  й  нині.  Або моральні  заповіді, що  викладені  в Біблії. Хіба  сьогодні  вони не  є  актуальними й важливими?

У  кожній  національній  культурі  є  цінності, що  виражають  інтереси цієї  нації,  особливості  її  історичного  розвитку,  певне  світосприйняття тощо.

Кращі  здобутки  людства  в  різних  галузях  або  царинах  його  життя рано  чи  пізно  обов’язково  потрапляють  до  спільної  скарбниці  загальнолюдських  цінностей.  І  кожний  народ,  кожна  нація  завдяки  творчим зусиллям своїх кращих представників роблять свій внесок до цієї скарбниці,  збагачуючи  її.  Тому  саме  загальнолюдські  цінності,  що  можуть бути  однаково  близькими  й  зрозумілими  всім  людям,  незалежно  від  їх   національності,  є найвищими цінностями, виявами яких  із давніх часів вважається  Істина, Добро  і Краса  (За Р. Арцишевським; 157  сл.).

Завдання

  1. Випишіть  складні  слова. Поясніть орфограму.
  2. Випишіть речення  зі вставними конструкціями,  з однорідними членами. Поясніть пунктограми.
  3. Виконайте  синтаксичний  розбір  речення

Тому  саме  загальнолюдські цінності, що можуть бути однаково близькими й  зрозумілими всім людям, незалежно від  їх національності, є найвищими цінностями, виявами яких  із давніх  часів  вважається  Істина, Добро  і Краса.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий