Диктант № 102

Сучасний Львів

У сучасній незалежній Україні древній Львів є найбільшим економічним  і  культурним  центром  західного  регіону  країни.  Своєму  швидкому соціально-економічному  розвитку  з  перших  днів  його  існування  Львів завдячує  вигідному  географічному  положенню, що  зумовлюється  стратегічним розташуванням міста в регіоні Розточчя  (водоподіл Балтика — Чорне море).

Це сприяло інтенсивному розвитку торгівлі й ремесел ще в середньовічному Львові. Тепер його населення налічує понад  830  тисяч чоловік. Місто знаходиться на перетині важливих транспортних артерій, що сполучають Україну  з країнами Східної  та Західної європи. Це створює всі можливості  для  розвитку  інфраструктури,  що  сприяло  б  становленню привабливого туристично-бізнесового  іміджу міста. У Львові добре розвинена економічна база з такими провідними галузями, як машинобудівна,  приладобудівна,  хімічна,  легка,  скляна, фарфорова,  деревообробна, поліграфічна та туризм. Львів — місто високої культури, відоме талановитими митцями,  творчими  спілками й організаціями,  театральними  та художніми колективами, музеями  та бібліотеками. У місті діє  9  театрів, 20 музеїв, 119 бібліотек, картинна галерея, філармонія, зал органної музики, цирк  (З  газети; 149  сл.).

Завдання

  1. Випишіть  числівники,  слова  іншомовного  походження.  Поясніть орфограми.
  2. Випишіть речення  з однорідними членами. Поясніть пунктограму.
  3. Виконайте синтаксичний розбір речення

Львів — місто високої культури,  відоме талановитими митцями, творчими  спілками  й  організаціями, театральними та  художніми  колективами, музеями та  бібліотеками.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий