Диктант № 104

Природа і суспільство

Сучасна картина світу, що спирається на досягнення науки, підтверджує  погляди  на  світ,  висловлені  деякими філософами  раніше. Світ — єдиний,  усе  в  ньому  взаємопов’язане  та  перебуває  в  постійних  змінах і розвитку. Світ безмежний у просторі.

Відокремлення якісних рівнів існування світу також підтверджує його  єдність,  але  разом  із  тим  вказує  й  на  його  різноманітність. У  цьому переконує й співвідношення, що існує між живою й неживою природою та  суспільством. Усі  вони  взаємопов’язані,  у  чомусь  схожі  та  єдині,  але водночас  і  значно відрізняються одне від одного.

Людське суспільство невіддільне від усього навколишнього світу, воно може  існувати тільки в певному середовищі та завдяки йому. Тому природа завжди справляла й справлятиме величезний вплив на життя й  розвиток людей. Суспільство також впливає на природу,  і з його розвитком цей  вплив  стає  дедалі  помітнішим. Особливо  відчутним,  унаслідок  науково-технічної  революції,  такий  вплив на природу  став  у наш  час, що спричинило  порушення  рівноваги  між  природою  та  суспільством  і  виникнення низки найскладніших проблем,  а  саме  екологічних, демографічних,  енергетичних  тощо  (За Р. Арцишевським; 160  сл.).

Завдання

  1. Випишіть  слова,  утворені  суфіксальним  способом.  Поясніть  орфограму.
  2. Випишіть безсполучникові  складні речення. Поясніть пунктограму.
  3. Виконайте синтаксичний розбір речення

Особливо відчутним, унаслідок  науково-технічної  революції,  такий  вплив  на  природу  став  у  наш час, що спричинило порушення рівноваги між природою та суспільством і  виникнення  низки  найскладніших  проблем,  а  саме  екологічних,  демографічних,  енергетичних тощо.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий