Диктант № 110

Кобзарі – творці та виконавці дум

Кобзарське  мистецтво  —  це  унікальне  явище  світової  культури. Україна  з  давніх-давен  славилася  своїми  співцями,  яких називали  кобзарями, бандуристами, лірниками.

Найпопулярнішим  інструментом була кобза. Найдавніша кобза мала три струни. Наприкінці XVII ст. на ній з’явилися додаткові струни. Так виник більш досконалий варіант — бандура, яка поступово витіснила кобзу. Так, на  бандурі Остапа Вересая  було  12  струн; на  бандурі Павла Братиці — 20;  а на  інструменті Федора Грищенка-Холодного було 45  струн.

Кобзарі були чи не єдиною ланкою, що зв’язувала невільників з Батьківщиною. Бандуристи мандрували Туреччиною, звідки й несли в Україну звістку про полонених. Так народжувались пісні-плачі, що  розповідали про  страхіття  турецько-татарської неволі.

Перші  кобзарські  братства  виникли  наприкінці  XVII ст.  Вони  мали статут, касу, хоругви, суд  і навіть особливу  таємничу мову  (З  газети; 160  сл.).

Завдання

  1. Випишіть  слова  з  подовженням  приголосних,  слова,  що  пишуться через дефіс. Поясніть орфограми.
  2. Випишіть речення, у якому підмет і присудок виражений однією частиною мови. Поясніть пунктограму.
  3. Виконайте синтаксичний розбір речення

Так, на бандурі Остапа Вересая було 12 струн; на бандурі Павла Братиці — 20; а на  інструменті Федора Грищенка-Холодного  було 45  струн.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий