Диктант № 115

Інформаційна культура

Бурхливий розвиток комп’ютерних технологій викликав значне посилення уваги до використання комп’ютерної техніки в усіх галузях людської діяльності. а поява персональних комп’ютерів  і  сучасного програмного забезпечення, розрахованого на користувача, що має лише базові, початкові знання взагалі, зробила цей процес повсюдним. Зараз навіть неможливо назвати галузь, де б не використовувалися персональні комп’ютери і не застосовувався Інтернет, а на обрії вже маячать кишенькові комп’ютери і нові надсучасні технології. І в цьому зв’язку величезного значення набуває  інформаційна  грамотність  та  інформаційна культура.

Вивчення  дисциплін,  спрямованих  на  підготовку  молоді  до  роботи із сучасною комп’ютерною технікою, пов’язано з нагальними потребами нашої  країни  в  молодих  фахівцях, що  вміють  працювати  із  сучасними комп’ютерними технологіями, з одного боку, а з  іншого — необхідністю підвищення  загальної комп’ютерної  грамотності населення.

Усе  більшої  актуальності набуває  загальна  комп’ютерна  грамотність і культура  населення.  Світ  навколо  нас  стає  все  більш  інформаційним і  високотехнологічним;  для  того, щоб  успішно працювати  і  гармонійно жити в такому світі, треба вміло застосовувати здобуті знання  і навички роботи  із  сучасним  комп’ютерним  забезпеченням  (За  С.  Дмитренком; 161  сл.).

Завдання

  1. Випишіть  слова  іншомовного походження. Поясніть орфограми.
  2. Випишіть  складносурядні речення. Поясніть пунктограму.
  3. Виконайте  синтаксичний  розбір  речення

Світ  навколо  нас  стає  все більш інформаційним і високотехнологічним; для того, щоб успішно працювати  і  гармонійно жити в такому  світі, треба вміло  застосовувати  здобуті  знання  і навички роботи  із  сучасним комп’ютерним  забезпеченням.

Диктант зі збірника  dyktanty.dp.ua (http://dyktanty.dp.ua/dyktant-272/)

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий