Диктант № 116

Розвиток наукової думки в Україні

Нова українська література розпочинається наприкінці XVIII — початку  XIX  століття.  Геніальне  творіння Котляревського  «енеїда»  відкрило  величні обрії  у  її поступі. Тоді ж, особливо  з постанням нових наукових та освітніх центрів, започаткуванням систематичної наукової продукції  та  періодики,  зростаючою  національною  свідомістю  народу та деякими  іншими чинниками, різко  зростає  інтерес до минулого України, генези  її народу, його вагомих рис  і цінностей, особливостей історичного  й  актуального  буття. Визначальна  риса  таких  пошуків — орієнтація  на  наукові  засади,  надійну  методологію,  концептуальні  та теоретичні  узагальнення,  суворий  добір  та  об’єктивна  інтерпретація фактів.

Такі наукові пошуки здійснювалися на найрізноманітніших напрямках  науки  про  українство.  Першість,  мабуть,  слід  віддати  історії,  яка, продовжуючи класичну літописну традицію, зі своїми авторитетами уже позбувалася помилок минулого й  випрямовувала на шляхи  істини. Тим прикметніше, що  до  цієї  теми  звертається  великий  Гоголь, мріючи  про створення повної, багатотомної  історії рідного народу — праці, якій він віддав  чимало  зусиль  і  життя.  З  часом,  особливо  після  праць Михайла Грушевського, Україна врешті-решт здобула  історичне обґрунтування та висвітлення  свого буття  (За В. Крисаченком; 158  сл.).

Завдання

  1. Випишіть слова іншомовного походження, слова з подовженням приголосних. Поясніть орфограми.
  2. Випишіть речення  зі вставними конструкціями. Поясніть пунктограму.
  3. Виконайте  синтаксичний  розбір  речення

Звичайно,  це  стосується лише  сумлінних  науковців,  а  не  працівників  від  науки,  або ж  зашорених  ідеологічно чи упереджено заангажованих певними стереотипами та  догмами,  не  говорячи  вже  про  відвертих  ворогів  українського  народу.

Диктант зі збірника  dyktanty.dp.ua (http://dyktanty.dp.ua/dyktant-276/)

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий