Хто побудував цей дім

Хто побудував цей дімМета:  ознайомлювати  з  цифрою  8;  закріплювати  знання  про те, що  кількість  предметів  не  залежить  від  їх  розміру, форми  та кольору.

Ігровий матеріал: квадрати, прямокутники, трикутники; круги для створення проблемних ситуацій; цифри 1–8.

Хід гри

Вихователь читає вірш.

ХТО ПОБУДУВАВ ЦЕЙ ДІМ
На вулиці Садовій дім підвівся новий.
В нім вікна на всі боки — лічить не полічить.
Наш дім такий красивий на площі височить,
Тут у новій квартирі нам добре, діти, жить.
А дах такий високий — пташкам не долетіть.
Дім — не одірвать очей, в домі — тисячі людей.

(Переклад І. Неходи)

Вихователь пропонує дітям пригадати розглянуті раніше різні будинки на вулиці.

Завдання різної складності за бажанням дітей.

  • Малий будинок.
  • Багатоповерховий будинок.
  • Казковий будинок.
  • Будинки в місті.
  • Будинки в селі.

Діти  створюють  будинки  за попередніми  спостереженнями  та уявою,  використовуючи  відомі  геометричні фігури. Спілкуючись із кожною дитиною під час виконання завдання, вихователь активізує в  їх мовленні назви кольорів, розмірів, множин.

Після виконання роботи вихователь групує дітей відповідно до обраних  і  виконаних  ними  завдань. Він  лічить  роботи,  виконані за першим завданням.

В и х о в а т е л ь. Скільки всього робіт? З яких фігур  і кольорів  створені  будинки?  Яке  поєднання  кольорів  найприємніше, подобається всім чи багатьом? Скільки у кожному будиночку квадратів,  прямокутників,  трикутників?  Скільки фігур  блакитного, жовтого, зеленого чи  іншого кольорів?

Вихователь викладає роботи в один ряд.

Так  само  розглядає  та  аналізує  роботи,  виконані  за  другим і третім завданнями.

Усі роботи дітей викладено в три ряди.

В и х о в а т е л ь. Полічіть, скільки робіт виконано за першим, другим  і третім завданням. Яких більше? Яких менше? Яких порівну? Позначимо кількість робіт знайомими цифрами.

Можливо, якихось із них виявиться 8. Якщо так не трапилося, то на демонстраційному фланелеграфі вихователь пропонує утворити число 8 із вікон, дверей, дахів, низьких чи високих будинків.

Доручає  це  зробити  це  дитині,  яка  вже  навчилась  утворювати кожне  нове  число,  додаючи  до  попереднього  один  предмет.  Позначає  кожне  нове  число  цифрою,  яку  діти  самі  обирають. Коли утворилось сім предметів, під якими стоїть цифра 7, додає до них ще один предмет, утворює вісім і позначає цю кількість цифрою 8.

Вихователь демонструє загадку на ножицях або інших кільцях.

Кільця в ножицях стулились,
Що за цифра утворилась?
Хто я вас може нам сказати,
Як же цифру цю назвати?  (Вісім)

Вихователь  пропонує  дітям  утворити  цифру  8  із  відомих  геометричних фігур  (кругів, овалів).

В и х о в а т е л ь.  Скільки  кругів  чи  овалів  знадобилось  для того,  щоб  зобразити  цифру  8?  Які  з  них  більші,  які —  менші (верхні чи нижні)? На яку цифру дуже схожа цифра 8?  (На цифру  3)  (Виставляє  обидві  цифри  поряд.) Що  в  них  подібне? Що відмінне?  (Виставляє  цифру  3  і  поряд  із  нею три  квадрати,  виставляє під ними ряд: цифра 8  і 8 квадратів.)

Що тут однакове?

Що різниться?

Аналогічне  порівняння  вихователь  проводить  із  трикутниками, прямокутниками.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий