Інструкція щодо заповнення форми звітності № 76-РВК

Скачати інструкцію щодо заповнення форми № 76-РВК
Скачати форму звіту 76-РВК 2012-2013

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
02 липня 2012 року № 766

ІНСТРУКЦІЯ щодо заповнення форми звітності № 76-РВК “Зведений звіт денних загальноосвітніх навчальних закладів”

 І. Загальні положення

       1.1. Форма звітності № 76-РВК “Зведений звіт денних загальноосвітніх навчальних закладів” (далі – звіт) поширюється на відділи (управління) освіти районних та міських державних адміністрацій, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

1.2. Текстова частина звіту заповнюється українською мовою. Звіт підписується керівником або його заступником.

1.3. Якщо після відправлення звіту до нього вносилися зміни та доповнення, то необхідно терміново повідомити про це адресатів.

 ІІ. Порядок та строки подання звіту

       2.1. Звіт щороку складається станом на 5 вересня відділами (управліннями) освіти районних та міських державних адміністрацій і подається Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій не пізніше 20 вересня.

2.2. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій подають зведений по регіону звіт до відділення інформаційних систем управління науково-освітньою галуззю Інституту інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві та управлінню статистики в м. Севастополі не пізніше 5 жовтня.

2.3. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України подає зведений звіт та звіт в розрізі регіонів (за узгодженим колом показників) Державній  службі статистики України не пізніше 25 жовтня.

ІІІ. Порядок складання звіту

       3.1. Щороку відділи (управління) освіти районних та міських державних адміністрацій складають звіт на основі первинних звітів навчальних закладів за формою № ЗНЗ-1 “Звіт денного загальноосвітнього навчального закладу”.

3.2. Зведений звіт за регіонами складають Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій на основі зведених звітів по району (місту).

3.3. Дані про загальноосвітні школи-інтернати включаються до зведеного звіту. Одночасно з цим складається окремий звіт, до якого включаються дані лише про загальноосвітні школи-інтернати і не включаються відомості про спеціальні загальноосвітні школи-інтернати. Дані про спеціальні класи, організовані при загальноосвітніх школах-інтернатах, уключаються лише до рядка 14 розділу І.

 

IV. Заповнення розділу I

“Кількість закладів, у них учнів та вчителів”

       4.1. У розділі I за рядками 02–21 загальна кількість закладів розподіляється за їх типами.

4.2. Дані рядка 01 повинні дорівнювати сумі даних рядків 02–09, 14, 16, 17, 23-25 за всіма графами.

4.3. До рядків 02, 10, 18 уключаються відомості про заклади, у складі яких є тільки 1 – 4-ті класи, до рядків 03, 11, 19 відповідно  1 – 9-ті класи, до рядків 04–08, 12, 13, 16, 20, 21 — 1-11(12)-ті,  5–11(12)-ті або 10–11(12)-ті класи.

4.4. На вільному місці звіту необхідно зробити примітку щодо навчально-виховних комплексів (об’єднань) (з рядка 09): у складі яких саме типів закладів створено навчально-виховні комплекси (об’єднання).

4.5. До рядків 06-08 уключаються дані лише про учнів, які навчаються за навчальними планами гімназій, ліцеїв та колегіумів, а дані про учнів цих закладів, які навчаються за навчальними планами загальноосвітніх шкіл, наводяться за рядками 23-25 у графах 2, 5, 8.

4.6. Дані рядка 09 повинні дорівнювати сумі даних рядків 10–13 за всіма графами, а дані рядка 17 – сумі даних рядків 18–21 за всіма графами.

4.7. До рядка 14 уключаються дані про спеціальні загальноосвітні школи (школи-інтернати), навчально-реабілітаційні центри, про учнів спеціальних класів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, організованих при денних загальноосвітніх навчальних закладах, уключаючи і класи інтенсивної педагогічної корекції (без учнів класів вирівнювання), та не включаючи учнів, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку і навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах, дані про яких наведені в рядках 02-13 розділу І та рядках 24 і 25 розділу ІІ.

4.8. До рядка 16 уключаються дані про школи для дітей, які потребують особливих умов виховання.

4.9. До рядка 17 не включаються дані про санаторні школи-інтернати.

4.10. До рядка 26 включаються дані про заклади, діяльність яких призупинено, а до рядка 27 — про заклади, які перебувають на капітальному ремонті та не працюють з інших причин. Ці дані не включаються до рядка 01.

4.11. У рядках 28-31 наводяться дані (з рядків 02-05, 09) про кількість спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів і про кількість учнів у них.

V. Заповнення розділу II

“Розподіл учнів за класами на початок навчального року”

    (без учнів спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) та учнів

 спеціальних класів)

       5.1. У графах 1–17 розділу ІІ дані про кількість учнів розподіляються за класами, за рядками 01-07 усього щодо міської і сільської місцевості разом, рядками 08-14 – у міській місцевості, 15-21 — у сільській місцевості.

5.2. Дані відповідних рядків щодо міської та сільської місцевості в сумі повинні дорівнювати даним щодо міської і сільської місцевості разом за всіма графами.

5.3. Дані графи 1 повинні дорівнювати сумі даних граф 2 і 3 за всіма рядками.

5.4. Дані графи 7 повинні дорівнювати сумі даних граф 1, 4-6 за всіма рядками,  дані  графи 13 — відповідно сумі даних граф 8-12, дані графи 17 – сумі даних граф 14-16 за всіма рядками.

5.5. Дані графи 18 повинні дорівнювати сумі даних граф 7, 13, 17 за всіма рядками.

5.6. Дані рядків 05, 12, 19 за всіма графами повинні відповідати даним графи 6 за всіма рядками розділу І звітів за формою звітності № ЗНЗ-1 “Звіт денного загальноосвітнього навчального закладу” (далі – звіт за формою          № ЗНЗ-1).

5.7. Дані рядків 07, 14, 21 повинні відповідати даним графи 10 за всіма рядками розділу І звіту за формою № ЗНЗ-1.

5.8. Дані рядків 24-27 повинні дорівнювати відповідним даним графи 7 за рядком 15 розділу І звіту за формою № ЗНЗ-1.

5.9. Дані, наведені довідково у рядках 28-31 розділу ІІ, не входять до жодного з розділів звіту.

VI. Заповнення розділу III

“Відомості про змінність навчання, групи подовженого дня,

класи і класи-комплекти та окремі категорії учнів”

       6.1. У рядках 01-20 розділу III дані наводяться без спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) та без спеціальних класів, організованих при денних загальноосвітніх школах (школах-інтернатах).

6.2. Відомості про змінність навчання наводяться у рядках: 01 — кількість закладів, які працюють у дві зміни, та 02 — учнів, які навчаються у другу зміну.

6.3. У рядках 04 і 07 наводяться дані про кількість груп подовженого дня, а до рядків 05, 06 і 08 — кількість учнів у цих групах за закладами, указаними в рядках 02–09 розділу І.

6.4. У рядку 07, крім того, наводяться дані про кількість груп, які працюють за кошти батьків, а в рядку 08 – учнів у цих групах.

6.5. У рядку 09 указується кількість груп у школах-інтернатах, включаючи і групи для дітей дошкільного віку, а в рядку 10 — дітей дошкільного віку в цих групах.

6.6. У рядках 11–20 наводять дані про всі 1–4-ті класи і класи-комплекти (уключаючи перші класи, організовані в дошкільних навчальних закладах). Дані рядка 11 повинні, як правило, дорівнювати або бути меншими за відповідні дані графи 7 рядків 01, 08, 15 розділу ІІ за рахунок класів, які ввійшли до класу-комплекту. Якщо до складу класу-комплекту входять учні певного класу з кількістю менше 5 осіб, то до рядків 01, 08, 15 графи 7 розділу ІІ дані про такі класи не включаються.

6.7. Дані рядка 11 повинні дорівнювати сумі даних рядків 13, 15, 17, 19 за всіма графами, а дані рядка 12 – сумі даних рядків 14, 16, 18, 20.

6.8. У рядках 21-28 дані наводяться за всіма загальноосвітніми навчальними закладами, відображеними в рядку 01 розділу І.

6.9. Дані рядка 25 повинні відповідати сумі даних граф 10 і 11 за рядком 15 розділу І звіту за формою № ЗНЗ-1 закладів усіх типів, а дані рядка 26 – сумі даних рядків 31 і 32 розділу І звіту за формою № ЗНЗ-1.

6.10. У рядку 29 наводяться дані про вихованців шкіл-інтернатів (без спеціальних), які проживають у цих закладах, а навчаються в інших закладах.

VII. Заповнення розділу  IV

“Відомості про учнів, які закінчили цей клас і переведені

до наступного класу або закінчили навчальний заклад у 20__ році”

(без учнів спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) та спеціальних класів)

       7.1. У рядках 01-13 розділу ІV наводиться інформація про кількість учнів, які закінчили цей клас і переведені до наступного класу або закінчили навчальний заклад. Дані про учнів, залишених на повторний курс, до цього розділу не включаються, а вказуються в рядках 04, 11, 18 розділу II.

7.2. До рядка 09 уключаються дані про тих, хто одержав свідоцтво про базову загальну середню освіту, і тих, хто не одержав (видано табель успішності), дані про яких наводяться відповідно у рядках 14 і 15.

7.3. У рядках 11 і 13 наводяться дані про учнів, які закінчили навчальний заклад, уключаючи тих, які не одержали атестат про повну загальну середню освіту (видано табель успішності).

7.4. До рядка 14 уключаються дані про кількість тих, хто одержав свідоцтво про базову загальну середню освіту, без екстернів, відомості про яких зазначаються в рядку 20, а в рядку 16 – про тих, хто одержав атестат про повну загальну середню освіту (з рядків 11 і 13), без екстернів, дані про яких указуються в рядку 21.

7.5. Сума даних рядків 14 і 15 дорівнює даним рядка 09.

7.6. Сума даних рядків 16 і 19 дорівнює сумі даних рядків 11 і 13.

7.7. До рядків 17 і 18 (з рядка 16) уключаються дані про випускників, які нагороджені  золотою (срібною) медаллю.

7.8. У рядках 23-26 наводяться дані про випускників з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

VIII.  Заповнення  розділу V

“Віковий склад учнів”(станом на 1 січня 20__ року)

       8.1. У розділі V дані про учнів розподіляються за віком (графи 2-15) і одночасно за класами (рядки 02-13) станом на 1 січня наступного року.

8.2. До рядків 01–15 не включається інформація про учнів, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

8.3. Дані рядка 01 графи 1 розділу V за класами повинні відповідати даним рядка 02 графи 18 розділу ІІ.

8.4. Дані рядка 01 повинні дорівнювати сумі даних рядків 02-13 за всіма графами.

8.5. Із загальної кількості учнів (з рядка 01) у рядку 14 наводяться дані про кількість дівчат, а в рядку 15 – про кількість учнів у сільській місцевості.

8.6. Дані графи 1 повинні дорівнювати сумі даних граф 2-15 за всіма рядками.

8.7. До рядка 16 “крім того” включаються дані про учнів, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку і навчаються в спеціальних загальноосвітніх школах (школах-інтернатах) та в спеціальних класах, організованих при денних загальноосвітніх школах (школах-інтернатах), та в загальноосвітніх навчальних закладах. Дані цього рядка повинні відповідати даним рядка 14 графи 8 розділу І.

8.8. Сума даних рядків 01 та 16 за графою 1 повинна дорівнювати даним рядка 01 графи 8 розділу І.

8.9. У рядках 17–20  учнів 1-го класу необхідно розподілити за віком   станом на 1 вересня поточного року. Сума даних рядків 17–20 повинна дорівнювати даним рядка 02 графи 1.

ІХ. Заповнення розділу VI

“Відомості про вихователів”

       9.1. У розділі VI наводяться дані про всіх вихователів, які працюють у  загальноосвітніх навчальних закладах, зазначивши в рядках 03, 05, 07 дані про тих, які мають основну роботу в цих закладах. Відомості про вихователів, які працюють у спеціальних школах-інтернатах та в групах подовженого дня, організованих у спеціальних школах та спеціальних школах-інтернатах для дітей, які приходять тільки на навчання, необхідно навести в графі 4 “крім того” у рядках 02, 03 та 06, 07.

9.2. Сума даних рядків 02, 04, 06 повинна дорівнювати даним рядка 01.

Х. Заповнення розділу VII

“Відомості про гуртки, секції, організовані

загальноосвітніми навчальними закладами”

       10.1. У розділі VII наводяться дані про кількість гуртків, секцій, організованих загальноосвітніми навчальними закладами, та кількість учнів, охоплених ними. Гуртки, секції, які організовані позашкільними навчальними закладами і розташовані в приміщеннях загальноосвітніх навчальних закладів, до звіту не включаються.

10.2. Дані рядка 01 можуть бути меншими суми даних рядків 02-07 за всіма графами за рахунок закладів, у яких організовано різноманітні гуртки.

ХІ. Наведення довідкової інформації

        11.1. У рядках 01-06 довідково наводяться дані про кількість міжшкільних навчально-виробничих комбінатів трудового навчання і професійної орієнтації учнів, кількість учнів, які проходять у них навчання, та учнів 11(12)-х класів, які склали кваліфікаційні екзамени.

11.2. У випадку, якщо учні сільської місцевості проходять навчання в комбінаті, розташованому в міській місцевості, дані про нього наводяться по міській місцевості (за місцезнаходженням комбінату).

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий