М’який знак пишемо

М’який знак (Ь)пишемо:
1. Після д, т, з, с, ц, л, н і буквосполучення дз у кінці слова та складу на позначення м’якості відповідних приголосних.

Вправа 1. Запиши приклади, щоб краще запам’ятати це правило:

дядько мідь молотьба гетьман
покуть різьба призьба бязь
восьмий вісь міць корабельня
Польща мулько джміль крохмаль
синька тінь

 

2. Після літер на позначення м’яких приголосних перед о у середині складу:

Вправа 2. Запиши приклади, щоб краще запам’ятати це правило.

трьох
тьохкати
дзьоб
дьоготь
сьомий
синього
льодяник
льон

 

3. У суфіксах -зьк-, -ськ-, -цьк-

Вправа 3. Запиши приклади, щоб краще запам’ятати це правило.

близькість
людськість
запорізький
волинський
по-козацькому

 

4. У суфіксах зменшено-пестливого забарвлення -еньк-, -оньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-

Вправа 4. Запиши приклади, щоб краще запам’ятати це правило.

легесенький малесенький ріднесенький
голівонька дитинонька
свіжісінький тонюсінький

 

5. Після м’якого л перед приголосними.

Вправа 5. Запиши приклади, щоб краще запам’ятати це правило.

пальці
вбиральня
спілький
рибальство
льняний

 

6. У Р. відмінку множини іменників жіночого роду м’якої групи І відміни й середнього роду на -нн(я), (е) ІІ відміни

Вправа 6. Запиши приклади, щоб краще запам’ятати це правило.

пісень робітниць учениць
штолень вітань зітхань
змагань клопотань місць
сердець серць

 

7. Після приголосних (крім шиплячих, Р і й) у дієслівних формах дійсного й наказового способу та у скорочених формах інфінітива і зворотної частки.

Вправа 7. Запиши приклади, щоб краще запам’ятати це правило.

сидить пишуть любить
будьмо киньте злізь гляньте зглянься
кохать мріялось

 

8. На позначення роздільної вимови: після м’яких приголосних перед я, ю, є, ї в російських прізвищах.

Вправа 8. Запиши приклади, щоб краще запам’ятати це правило.

Третьяков Дьяконов Ільюшин
Аркадьєв Євгеньєв Ананьїн Ільїн

 

9. У словах чужомовного походження після приголосних д, т, з, с, л, н перед я, ю, є, ї та йо


Вправа 9. Запиши приклади, щоб краще запам’ятати це правило.

адью портьєра кондотьєр
В’єнтьян Лавуазьє Сьєрра-Леоне
конферансьє альянс Тольятті льє
Реюньйон каньйон донья

 

10. Відповідно до вимови після м’якого л перед приголосним й; у кінці чужомовних слів

Вправа 10. Запиши приклади, щоб краще запам’ятати це правило.

учительський сільський гральний пальці їдальня
альбінос фільм ельф альков
Рафаель спанієль

 

11. У буквосполученнях льц, льч, ньц, ньч, що походять із льк, ньк

Вправа 11. Запиши приклади, щоб краще запам’ятати це правило.

галька на гальці
бурулька бурульці
лялька ляльці ляльчин
ненька неньці неньчин
донька доньці доньчин
брунька у бруньці

 

Перейти до розділу: М’який знак не пишемо

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий