Навчальні ігри

Навчальні ігри є основним елементом ігрової технології навчання та бувають таких видів.

Роль навчальної гри на різних етапах уроку

  • На етапі вивчення нового матеріалу навчальна гра для школярів допоможе вчителеві розв’язати два важливих взаємозалежіих завдання — зацікавити учнів новою темою й зробити зміст теми зрозумілим. У цих іграх часто використовують прийоми перетворення інформації, «переклад» термінів і теорій мовою, зрозумілою дітям, прийом порівняння незнайомого із чимось відомим.
  • На етапі закріплення матеріалу ігрові технології також є досить ефективними. Учні відпрацьовують навички під час гри особливо охоче й результативно, саме той задіюють різні види запам’ятовування, моторну пам’ять.
  • Гра є корисною на етапі контролю завоєння знань. Під час гри спрацьовує механізм змагання, що сприяє максимальному самовираженню школярів.

Особливості навчальних ігор

  • Моделювання певних видів практичнії діяльності.
  • Моделювання умов, у яких відбуваємся діяльність.
  • Наявність ролей, їх розподіл між учасниками навчальної гри.
  • Взаємодія учасників, які виконують певні ролі.
  • Наявність спільної мети для всіх учасників гри.
  • Групове або індивідуальне оцінювання діяльності учасни­ків навчальної гри.

Різноманітні вікторини, кросворди, ребуси, чайнворди, шара­ди, головоломки, пояснення прислів’їв і приказок, загадки — про­водять як на уроці, так і під час позаурочної навчальної діяльності. Вони зазвичай тривають 10—15 хв і спрямовані на вдосконален­ня пізнавальних здібностей учнів, є відмінним засобом для роз­витку пізнавальних інтересів, осмислення й закріплення навчаль­ного матеріалу, застосування його в нових ситуаціях.

Їх можна проводити як безпосередньо на уроці, так і під час позакласних занять. Здебільшого вони потрібні для поглиблення, осмислення й закріплення навчального матеріалу. Під час ігор-подорожей учні активно розповідають, запитують, відповідають, переживають і розмірковують.

Сюжетна (рольова) гра

Відрізняється від ігор-вправ та ігор-подорожей тим, що під час її проведення гравці інсценують умови вдаваної ситуації та грають певні ролі.

Гра-змагання

Містить усі згадані вище види дидактичних навчальних ігор або їх окре­мі елементи. Для проведення цього виду гри учні об’єднуються у групи, команди, між якими відбувається змагання. Істотною особливістю гри-змагання є наявність у ній змагальної боротьби й співробітництва. Елементи змагання посідають чільне місце в основних ігрових діях, а співробітництво зазвичай визначається конкретними обставинами й завданнями. Гра-змагання дозво­ляє вчителеві (залежно від змісту матеріалу) збагачувати гру не просто цікавим матеріалом, але й досить складними питаннями навчальної програми. У цьому — її основна педагогічна цінність та перевага перед іншими видами дидактичних ігор.

У практиці навчання всі види навчальних ігор можуть бути як само­стійними, так і доповнювати одна одну. Використання якоїсь конкретної гри й комбінацій різноманітних ігор залежить від особливостей навчального матеріалу, віку учнів та інших педа­гогічних чинників.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий