Подвоєння приголосних

Повернутися до розділу: Апостроф не пишемо

Подвоюємо приголосні на письмі:

1. Коли збігаються два однакових приголосних:

а) на межі двох префіксів

Вправа 36. Запиши приклади, щоб краще запам’ятати це правило.

возз’єднання ввігнутий

б) на межі префікса й кореня

Вправа 37. Запиши приклади, щоб краще запам’ятати це правило.

віддаль віддзеркалення піддашшя піддотична
беззбитковий беззаконний роззброїти оббігати
ввіч вважати ввічливий вводити
переддень наддніпрянський

в) на межі кореня і суфікса

Вправа 38. Запиши приклади, щоб краще запам’ятати це правило.

корінний законний годинник
туманний денний

г) на межі двох суфіксів

Вправа 39. Запиши приклади, щоб краще запам’ятати це правило.

письменник іменник прийменник

але
священик

д) на межі дієслівної основи й постфікса -ся

Вправа 40. Запиши приклади, щоб краще запам’ятати це правило.

зрісся вознісся обвисся
пасся розрісся піднісся

е) на межі двох частин складноскорочених слів

Вправа 41. Запиши приклади, щоб краще запам’ятати це правило.

військком – військовий комісар
деффак – дефектологічний факультет
міськком – міський комітет
страйкком – страйковий комітет
юннат – юний натураліст
піввагона – половина вагона

2. У збільшувально-підсилювальному суфіксі -енн-

Вправа 42. Запиши приклади, щоб краще запам’ятати це правило.

здоровенний силенний численний


3. У прикметниках із наголошеними суфіксами -анн(ий), -янн(ий), -енн(ий):

Вправа 43. Запиши приклади, щоб краще запам’ятати це правило.

невблаганний несказанний незрівнянний
здійсненний нескінченний


4. У прикметниках на -енн(ий), -янн(ий) старослов’янського походження

Вправа 44. Запиши приклади, щоб краще запам’ятати це правило.

благословенний блаженний огненний
священний мерзенний спасенний
божественний окаянний

але:
свячений
хрещений


5. В іменниках і прислівниках, утворених від прикметників із подвоєними нн

Вправа 45. Запиши приклади, щоб краще запам’ятати це правило.

невинність невпинність здійсненність численність
старанність нерпимиренність невблаганність
несказанно невпинно невинно нездійсненно
численно старанно непримиренно невблаганно

а також старослов’янського походження:
богоявлення вознесення восресення
спасення усікновення успення


6. У таких словах:

Вправа 46. Запиши приклади, щоб краще запам’ятати це правило.

бовван гаття лляний овва
панна ссати

Подвоєння зберігаємо в похідних від наведених слів:

Вправа 47. Запиши приклади, щоб краще запам’ятати це правило.

корінник мерзенно міськкомівський
юннатівський бавваніти бовваніє
лляна панночка ссавець

Додаткові вправи

Перейти до розділу: Приголосні подовжуємо

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий