Повторення вивченого в початкових класах

У даній статті пропонується 2 варіанти тестів (з відповідями) до уроку української мови  для учнів 5 класу на тему «Повторення вивченого в початкових класах»

Варіант 1

 1. Продовжити речення: «Морфологія — це …»:
  • а) словниковий склад мови;
  • б) розділ науки про мову, що вивчає звукову будову мови;
  • в) розділ науки про мову, що вивчає слово як частину мови.✔
 2. В якому рядку всі іменники належать до назв неістот?
  • а) Птах, листя, дерева, листя, товариш;
  • б) книга, хата, ніж, одяг, осінь;✔
  • в) дощ, небо, ягоди, батько, мати.
 3. Якими членами речення бувають прикметники?
  • а) Обставинами;
  • б) додатками;
  • в) означеннями або частиною іменного складеного присудка.✔
 4. Замість яких частин мови вживаються займенники?
  • а) Замість дієслів;
  • б) замість прийменників;
  • в) замість іменників, прикметників та числівників.✔
 5. В якому рядку всі числівники — кількісні?
  • а) Перший, третій, п’ятий, сьомий, дев’ятий;
  • б) десять, одна десята, десятеро, сто двадцять, сорок один;✔
  • в) одинадцятий, тринадцятий, п’ятнадцятий, другий, шість.
 6. В якому рядку всі дієслова майбутнього часу?
  • а) Читатимеш, заспіваю, буде малювати, лити, сумую;
  • б) покличу, налякає, принесемо, буду кричати, ходжу;
  • в) відвідаєш, сподіватимусь, будеш вірити, переможу, полечу.✔
 7. В якому рядку всі сполучники порівняльні?
  • а) Немовби, що, щоб, як, хоч;
  • б) начебто, хай, аби, для того щоб, якщо;
  • в) немовбито, мов, немов, наче, ніби.✔
 8. В якому рядку всі прислівники утворено від прикметників?
  • а) Близько, зблизька, тьмяно, злегка, натроє;
  • б) надовго, сухо, звисока, затемна, влітку;
  • в) відмінно, прекрасно, чудесно, мирно, кисло.✔
 9. В якому рядку всі слова пишуться з -ь?
  • а) Поділ..ський, домен..щик, черешень..ці, кул..ці, гіл..ці;
  • б) Парас..ці, Гал..ці, Натал..ці, т..мяний, веселит..ся;
  • в) приятел..ці, нен..ці, дон..ці, різ..бяр, добровол..ці.✔
 10. Доповнити речення  другорядними  членами. Записати. Визначитисинтаксичну роль кожного слова, зазначивши, якою частиною мови вони виражені. Зійшла зоря.
 11. Скласти поширене речення, використовуючи прислівники і сполучники.

Варіант 2

 1. Продовжити речення: «Частини мови — це …»:
  • а) Слова, різні за звучанням, але однакові або близькі за значенням;
  • б) особливі групи слів, що характеризуються лексичним значенням, морфологічними ознаками, синтаксичною роллю в реченні;✔
  • в) слова, протилежні за значенням.
 2. В якому рядку всі подані слова — іменники?
  • а) Рух, бігати, завдання, читати, радість;
  • б) звертання, синява, сміливість, радість, читання;✔
  • в) дія, молодий, природа, життя, рухатися.
 3. Як змінюються прикметники?
  • а) Тільки за відмінками;
  • б) за родами, відмінками і числами;✔
  • в) тільки за родами.
 4. В якому рядку всі наведені слова є займенниками?
  • а) Сік, дім, ніч, ліс, біль;
  • б) він, сам, чий, вік, чай;
  • в) мій, наш, ваш, свій, твій.✔
 5. В якому рядку всі числівники — порядкові?
  • а) Двоє, троє, четверо, п’ятеро, десятеро;
  • б) одна десята, п’ятдесят, п’ятсот, дев’ять, шістдесят сім;
  • в)  другий,  сорок третій, дев’яностий, двісті тридцять  сьомий, шостий.✔
 6. В якому рядку всі слова з часткою не пишуться окремо?
  • а) Не/вгавати, не/волити, не/зчутися, не/зрозуміти, не/погодитися;
  • б) не/навидіти, не/покоїтися, не/сподіватися, не/сказати, не/подвоїти;
  • в) не/захлинутися, не/минати, не/турбуватися, не/розкинутися, не/здійснити.✔
 7. У якому рядку всі прийменники пишуться разом?
  • а) Незалежно/від, на/перед, з/під, за/ради, з/за;
  • б) по/між, згідно/з, під/час, у/продовж, з/поміж;
  • в) в/наслідок, до/вкола, в/здовж, на/вколо, що/до.✔
 8. В якому рядку всі прислівники написано правильно?
  • а) Коли не-коли, на радість, намертво, у двох, ніколи;
  • б) без мети, нізвідки, з року в рік, напам’ять, удвох;✔
  • в) назло, гидко-бридко, коли-небудь, до лиця, по-п’яте.
 9. В якому рядку допущено орфографічну помилку?
  • а) Свято, буряк, міжгір’я, бур’ян, кур’єр;
  • б) з’єднаний, з’їхати, з’явитися, об’єм, під’їхати;
  • в) рум’яний, дзвякнути, цвях, моркв’яний, торф’яний.✔
 10. Доповнити речення другорядними членами. Визначити синтаксичну роль усіх слів, зазначивши, якою частиною мови вони виражені. Настав ранок.
 11. Скласти поширене речення, використовуючи прикметники і прийменники.

Примітка. Перші дев’ять питань оцінюються 1 балом, 10, 11 — по  1,5 бала.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий