Призначення й завдання класного керівника

Класний керівник — це педагог-професіонал, який має бути:

 • духовним посередником між суспільством і дитиною в засвоєнні основ людської культури;
 • зацікавленим організатором відносин співпраці та різноманітних видів спільної діяльності класного колективу;
 • небайдужим спостерігачем за індивідуальним розвитком учня з метою створення сприятливих умов для формування його особистості, внесення необхідних педагогічних коректив у систему виховання (спільно із психологом) і процес соціалізації дитини;
 • помічником, консультантом в організації повсякденного життя й діяльності, в усвідомленні соціально-економічного, політичного життя суспільства, в професійній орієнтації;
 • творцем сприятливого розвиваючого морально-психологічного клімату в класі, що організовує з цією метою всі необхідні виховні дії з урахуванням індивідуальних особливостей учнів;
 • координатором зусиль педагогічного колективу, родини, соціуму, усіх виховних сил суспільства, що впливають на становлення й розвиток особистості вихованців.

Діяльність класного керівника є одним із вирішальних елементів виховного процесу, найважливішою ланкою у виховній системі школи, основним механізмом організації індивідуального підходу до вихованців.

Основне призначення класного керівника зумовлене сучасними завданнями, що постають перед суспільством, — максимальним розвитком кожної дитини, збереженням її неповторності, розкриттям її потенційних талантів і створенням умов для духовного, розумового й фізичного вдосконалення.

Виходячи з цієї мети, основними завданнями класного керівника є такі:

 1. Здійснення безпосереднього спостереження за індивідуальним розвитком дитини (підлітка, юнака, дівчини), створення оптимальних умов для формування кожної особистості, спрямованих на вільне й повне розкриття всіх здібностей учня та їхній розвиток спільно із сім’єю.
 2. Вивчення нахилів, інтересів, обдарувань дитини з метою вибору для неї певного виду діяльності, в якій вона може досягти успіху.
 3. Організація всіх видів індивідуальної, групової, колективної діяльності, що залучає учнів до суспільно-ціннісних відносин. Активна пропаганда здорового способу життя.
 4. Сприяння вихованцям в дотриманні їхніх прав і свобод.
 5. Створення класного колективу як виховного середовища, що забезпечує соціалізацію кожної дитини.
 6. Організація взаємин та співпраці всіх виховних сил.
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий